DN Allerød arbejder for at bevare, beskytte og pleje den varierede og mangfoldige natur i Allerød kommune. Vi arbejder for øget biodiversitet, beskyttelse af drikkevand og bevarelse og udbygning af de grønne områder, herunder skovene og de åbne landskaber mellem vores bysamfund.

Vi samarbejder og udfordrer de lokale beslutningstagere
DN Allerød arbejder tæt sammen med — og udfordrer — lokale beslutningstagere og myndigheder. Vi følger myndighedernes afgørelser, og går aktivt ind i sager hvis der er overtrædelser af Naturbeskyttelsesloven eller fredningsbestemmelser. Vi har et konstruktivt samarbejde med både byråd, forvaltning og de øvrige lokale interessenter, og DN samarbejder på den måde om at skab skabe løsninger til gavn for natur, miljø og mennesker.

Vi fremsender høringssvar, kommer med input til planstrategier mv. 
DN Allerød følger den lokale udvikling, og afgiver høringssvar i forbindelse med kommunens politikker, visioner og strategier. 
Vi arbejder tæt sammen med kommunen, hvor Dialogmøderne med kommunen er prioriteret højt. Her har vi en mulighed for at formidle vores viden og holdninger til naturen og dermed bidrage til, at kommunens lokalplaner kommer i en mere grøn og bæredygtig retning.

Samarbejdsfora
I DN Allerød lægger vi stor vægt på dialog og samarbejde. Gennem samarbejde styrkes vores mulighed for at gøre en mærkbar forskel for natur og miljø, og vi indgår i tætte samarbejder med andre interessenter. 

Fredninger, naturbeskyttelse og naturpleje
Vi arbejder lokalt med at sikre at fredede og beskyttede områder, forbliver beskyttede, og plejes efter foreskrifterne. Og vi foreslår nye områder til fredning. Et aktuelt eksempel på dette er vores igangværende samarbejde med kommunen om fredning af Bastrup sø. 

Arrangementer
Hvert år afholder DN Allerød guidede ture og arrangementer i vores lokalområde, hvor vi sætter fokus på den lokale natur. Alle er velkomne til at deltage — få nogle fantastiske naturoplevelser — og blive klogere på lokalområdet, eller en aktuel miljø- og naturproblematik.

DN Allerød har mere end 900 medlemmer. 


Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte DN Allerød.

Bestyrelsen i DN Allerød
Du kan se en oversigt over bestyrelsen her

Årsberetninger
Du kan se vores årsberetninger her.


Naturens lokale Stemme

I vores folder kan du læse mere om vores arbejde. Folderen kan findes på Allerød Bibliotek eller downloades her: 

Naturens lokale stemme

 

Hvis du vil gøre en indsats for naturen er du altid velkommen:
alleroed@dn.dk alleroed.dn.dk
facebook.dk/DNAlleroed/