Nej til naturpleje — ja til triviel natur og invasive arter?

Allerøds natur har været naturplejet for små midler siden 1984. Allerød Kommune, Natur og Miljø, bruger ca. 1,5 millioner kroner/år til at sikre den fantastiske natur i kommunen, et beløb, der med forslaget år for år vil blive beskåret.

Dette er særdeles uheldigt, idet det i disse år viser sig, at den praktiske naturpleje er altafgørende, for en rig og mangfoldig natur. Uden naturpleje, mister vi masser af arter, områderne vil invaderes af aggressivt ’haveukrudt’ og langsomt, men sikkert gro til i tæt krat og senere skov. Erstatningen vil blive ’triviel arter’, der findes overalt. Gammelkendte arter, tilpasset gennem meget lang tid, vil forsvinde.

Som nævnt i budgetforslaget er Allerød en privilegeret kommune når det gælder natur. Blandt andet kan nævnes: Allerød Sø/Kattehale Mose, ca. 60 ha. ligger umiddelbart syd for Allerød St., Lynge By har naturen helt inde på livet, idet det 15 ha.store naturområde Lynge Natur-og Fritidsområde, der er en del af Lynge grusgrav, begynder helt inde ved Lynge bycentrum, Blovstrød har Blovstrød Enge ned til Drabækken. Disse arealer er indtil nu plejet så de fremstår fin og oprindelig natur.

Forslaget om en besparelse, der svarer til 19% af budgettet til naturprojekter strider imod kommunens udsagn om at være en grøn kommune. Sloganet tæt på hinanden – tæt på naturen er blot et slogan, der ikke følges op af beslutninger, der opfylder de mål, der er fastsat. Set i forhold til kommunens samlede budget er budgettet til naturpleje og nye projekter minimalt.

Forslaget bør udgå og besparelserne lægges andre steder, hvor der er flere midler og hvor besparelserne ikke vil få de voldsomme konsekvenser i form at tabt og stærkt forringet natur.

Derfor kære Borgmester og Byrådsmedlemmer lad de flotte mål om en grøn kommune, øget biodiversitet og tæt på naturen blive til virkelighed. Undlad at bebygge Enghaven Nord og undlad besparelser på naturplejen og nye projekter, så der bliver mulighed for, at Ny Allerødgaards jorder bliver til ny natur. 

 

Læs DNs Høringssvar til Borgmesterens Budgetoplæg her.