De største og mest indholdsrige naturområder er Kollerød Lergrav, Allerød Sø, Kattehale Mose, Høvelte øvelsesterræn, Børstingerød Mose, grusgravene ved Lynge, Ravnsholt og Tokkekøb Hegn/Store Dyrehave. Men desuden rummer kommunen et stort antal små naturperler af høj rekreativ kvalitet, og hvor kommunens målrettede pleje skaber et stadig stigende indhold af interessante dyr og planter.

Nedenfor kan du klikke dig frem til andre steder på nettet, hvor vi har fundet tur- og naturbeskrivelser af lokaliteter i kommunen.

Den mest omfattende omtale af naturlokaliteter og samling af henvisninger til foldere m.v. finder du på Allerød Biblioteks netsider og på http://vestrehus.dk/perler/naturperler.htm

Der kan du finde oplysninger om Bastrup Sø, Buresø, Tokkekøb Hegn, Børstingerød Mose, Allerød Sø, Ravnsholt og Terkelskov.

På udinaturen.dk kan du finde oplysninger om bl.a. Tokkekøb Hegns fortidsminder og lystfiskemuligheder.

Via Naturstyrelsens side www.naturstyrelsen.dk kan du finde en folder om
Fileten - en skovhave med mange forskellige eksotiske træer i Farum Lillevang

Allerød Kommune og DN Allerød har i samarbejde udgivet tre foldere om cykelture i kommunen:

Cykelture i Blovstrød: Sønderskov-Ravnsholt-Tokkekøb Hegn
Cykelture i Lillerød: Børstingerød-Kollerød-Røgle-Engholm
Cykelture i Lynge/Uggeløse: Krogenlund-Bastrup-Lynge

Turene er tilrettelagt af medlemmer af DN Allerøds bestyrelse og sigter på, at de tre ture til sammen giver et godt indtryk af Allerød Kommunes kvaliteter.

Trafikale overvejelser er også indgået i tilrettelæggelsen af turene, således at de mest trafikerede veje så vidt muligt er undgået.

På biblioteket og på rådhuset kan også erhverves folderen

Geologiske cykelture i Allerød Kommune

Frederiksborg Amt har udgivet mange foldere om cykelruter og oplevelsesmuligheder i amtet. Folder nr. 31 beskriver naturen m.m. langs ruten fra Hillerød til Farum. Ruten går blandt andet gennem Børstingerød Mose, Ravnsholt, Kattehale Mose og Bregnerød.