Borgerforslag: En træpolitik for bymidten

Danmarks Naturfredningsforening støtter Borgerforslag om en træpolitik for bymidten, som er på byrådsmødets dagsorden den 19.december. 

En træpolitik vil sikre at bynatur og biodiversitet tænkes ind i byggeprojekter, og støtte byrådet i at fastholde en bæredygtig retning, når bymidten udvikles efter den nye vision og kommende lokalplan. Så vi undgår at vores sparsomme bynatur afvikles, og vi står tilbage med en ny bymidte i beton.

Du kan læse borgerforslaget her .

Status:
Byrådet besluttede den 19. december 2019, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som herefter udarbejdede et notat

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. januar 2020, at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Udvalget besluttede, at de foreslåede principper skal indgå i planlægningen af bymidten samt i udmøntningeaf beplantningsstrategi for hele kommunen.

Vi afventer nu en tilbagemelding fra byrådet.

 

 

Bogerforslag: Træpolitik-for-bymidten


Forslag om råstofpolitik

Forslag til dagsorden på REP-mødet 23-24/11 2019
DN lokalafdeling Allerød, Fredensborg, Hillerød

Den voldsomt stigende efterspørgsel på råstoffer lægger et stort pres på naturen og miljøet.

På den baggrund opfordrer vi til, at DN hurtigst muligt udarbejder en klar og slagkraftig råstofpolitik, der kan fungere som fundament for landsforeningens arbejde med at påvirke den fremtidige råstofgravning i naturgavnlig retning, og som samtidig kan fungere som værktøj i afdelingernes løbende indsats på råstofområdet.

Læs mere


Fredning af Bastrup sø

DN Allerøds formand Marianne Engberg er glad for byrådets beslutning om at samarbejde om en fredningssag.

En fredning kan netop i det område sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder. Fredning og beskyttelse af værdifulde landskaber kan have svære vilkår, når der er politisk ønske om udvikling af nye byområder og råstofgravning. Men af og til lykkes det at skabe forståelse for, at vi skal værne om vores natur og landskaber

Læs mere