Forslag om råstofpolitik

Forslag til dagsorden på REP-mødet 23-24/11 2019
DN lokalafdeling Allerød, Fredensborg, Hillerød

Den voldsomt stigende efterspørgsel på råstoffer lægger et stort pres på naturen og miljøet.

På den baggrund opfordrer vi til, at DN hurtigst muligt udarbejder en klar og slagkraftig råstofpolitik, der kan fungere som fundament for landsforeningens arbejde med at påvirke den fremtidige råstofgravning i naturgavnlig retning, og som samtidig kan fungere som værktøj i afdelingernes løbende indsats på råstofområdet.

Læs mere


Fredning af Bastrup sø

DN Allerøds formand Marianne Engberg er glad for byrådets beslutning om at samarbejde om en fredningssag.

En fredning kan netop i det område sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder. Fredning og beskyttelse af værdifulde landskaber kan have svære vilkår, når der er politisk ønske om udvikling af nye byområder og råstofgravning. Men af og til lykkes det at skabe forståelse for, at vi skal værne om vores natur og landskaber

Læs mere