Vi holder ture og arrangementer med fokus på natur

Naturen i Allerød er smuk og mere mangfoldig end mange ved. Vi laver ture ud i den lokale natur og ser på planter, flagermus, svampe, fugle og alt det andet spændende liv. 

Vi følger kommunens udvikling, og arbejder for at inspirere til en grønnere retning. 

DN har generelt et godt samarbejde med kommunens forvaltning, og gennem høringssvar og dialogmøder med kommunens miljøafdeling bidrager vi med vores viden om natur, biodiversitet og klima.

Vi følger kommunens afgørelser efter natur-, miljø og planlovgivningen, og påklager sager, som vi finder forkerte eller urimelige.

I årets løb er vi involveret i en lang række sager. Det kan være sager, hvor DN er høringsberettiget, og sager hvor Lokalafdelingen har gjort indsigelse eller kommenteret kommunens beslutninger. Det kan f.eks. være sager om etablering af boligbyggeri tæt på skovbyggelinie, Råstofplan og Kommuneplan, grusgravning, fjernelse af §3 område og landzonetilladelser.


Høringssvar

Læs vores seneste høringssvar og indsigelser:

Høringssvar