Krankesjön, Skåne

Det centrale sydlige Skåne er på mange måder meget forskelligt fra Sjælland. Her er kuperet med meget skov og mange søer, opdyrkningsgraden er lavere og her bor langt færre mennesker end på Sjælland.

Samtidig har de Skånske godser og herregårde meget store jordtilliggender med et rigt dyre- og planteliv. Her kan du opleve smukke landskaber og en natur-rig mosaik af skov, naturenge, husdyrgræssede overdrev og dyrkede områder. 


Tema
Natur, kultur og fugle 

Turledere
Christian Rørdam
Kurt Borella 

Arrangører  
DN Allerød
Foreningen Norden Allerød

Dato
Søndag d. 20. marts 2022
Fra kl. 8:00 – 18:00

Natur — Kultur — Fugle

 Vi kommer til at opleve mange af disse herligheder og håber at se det særdeles artsrige fugle- og dyreliv med arter som havørn, kongeørn, glenter, ravne, høge, spætter, vildsvin, kronhjort, dådyr og rådyr.

 På turen vil vi koncentrere os om det natur-rige sø- og skovområde i og omkring ‘Romeleåsen’, geologisk en ‘horst’, der rejser sig imponerende over det lavtliggende, is-elv afstrømingsområde, der i dag rummer søerne Krankesjön, Vombsjön og Søvdesjön. 

På og omkring ‘Romeleåsen’ ligger der mange herregårde med bevaringsværdige miljøer, hvoraf vi passerer flere af dem. Turen ligger på en årstid hvor vi også kan forvente at se en del forårstrækkende fugle, som f.eks. traner, storke, gæs med flere. 


Vombsjön, Skåne
Romeleåsen, Skåne

Frokost, kaffe og kage indtages på Kulturen Östarps Gästgivaregård med udsigt til det omgivende frilandsmuseums meget smukke omgivelser. Her findes gamle gårde og en samling af sjældne Nordiske husdyrracer, ænder, gæs, får og svin. Også her er meget fuglerigt.

På turen vil der være kortere gåture til udsigtspunkter og andre seværdigheder, hvorfor turen ikke er for stærkt gangbesværede, men kan klares af alle normalt gående.

Alle er velkomne — også ikke medlemmer af de to foreninger.

For yderligere oplysninger om turen, kontakt Kurt Borella:
kurtborella@outlook.dk.
Tlf. 2924 2482 

Download PDF med turbeskrivelse (A4). 


Tilmelding og betaling

Alle er velkomne
Turen gennemføres ved minimum 25 betalende deltagere 
Deltagelse kræver ikke medlemskab af de to foreninger

Tilmeldingsfrist: Søndag d. 6. marts 2022 
Du er først tilmeldt når du har betalt.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Lisbeth Grum-Schwensen
Telefon: 28145498 mellem 18-20 
Email: lisbethgrumschwensen@gmail.com

Husk: ID med foto

Pris
Prisen inkluderer turistbus med toilet fra Allerød Station og retur, guidning, en let frokost med kaffe og kage.
Der vil blive et kort rast med mulighed for toiletbesøg umiddelbart efter Øresundbroen.

Pris for medlemmer: 600 kr.  (Foreningen Norden og Danmarks Naturfredningsforening) 
Pris for ikke-medlemmer: 700kr.

Betaling
Du er først tilmeldt når du har betalt.
Betaling på kontonr.: 5358 0248983
Foreningen Norden Allerød 

Ved betaling skal du oplyse: 

  • Navn 
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer 
  • Oplys om du er medlem i DN eller Norden 

 DN-Allerød og Foreningen Norden- Allerød håber at I vil deltage på denne spændende tur.

For yderligere oplysninger om turen, kontakt Kurt Borella: 
kurtborella@outlook.dk 
Telefon: 2924 2482 

 Download PDF med turbeskrivelse (A4).