Høringssvar

Høringssvar — Borgmesterens budgetoplæg

Kære Borgmester og Byrådsmedlemmer,
Undlad at bebygge Enghaven Nord og undlad besparelser på naturplejen.

DN Allerød har indsendt et kritisk høringssvar til Borgmesterens budgetoplæg, med særligt fokus på følgende punkter: 

1) Naturpleje i Allerød Kommune
Budgetoplægget indeholder blandt andet et forslaget om besparelse, der svarer til 19% af budgettet til naturprojekter. Det strider imod kommunens udsagn om at være en grøn kommune.

Den praktiske naturpleje er altafgørende, for en rig og mangfoldig natur. Områder som Allerød Sø og Kattehale Mose, Lynge Natur-og Fritidsområde og Blovstrød Enge er indtil nu plejet så de fremstår som fin og oprindelig natur. Uden naturpleje, mister vi masser af arter, områderne vil invaderes af aggressivt ’haveukrudt’ og ’triviel arter’. Gammelkendte arter, tilpasset gennem meget lang tid, vil forsvinde.

DN mener at den foreslåede besparelse bør udgå og lægges andre steder, hvor besparelserne ikke vil få de voldsomme konsekvenser i form at tabt og stærkt forringet natur.

Læs mere

 

2) Bevar naturen i Enghaven Nord

DN tager kraftigt afstand for et nyt byggeri i Enghaven Nord. Arealet er ikke en pløjemark, der nemt kan bebygges, men et fint landskab med et varieret dyreliv, som kommunen bør beskytte. Et nyt byggeri i området nord for den eksisterende bebyggelse i Enghaven vil på dramatisk vis ændre landskab  og natur i området.

DN-Allerød har flere gange tidligere overfor Allerød Byråd påpeget de landskabelige kvaliteter i et af kommunens sidste store landskabsrum: De fredede stengærder, små marker indrammet af gærder med kirsebærtræer, levende hegn med et stort udvalg af hjemmehørende arter og et væld af fouragerende rovfugle fra de omkringliggende skove og fra den unikke, naturplejede Børstingerød Mose.

Området er et af få steder i den efterhånden udbyggede kommune, hvor et relativt intakt dyreliv, rådyr, ræv, hare, grævling, lækat, stadig findes.

Læs mere


Du kan læse hele høringssvaret her.

 

De bedste hilsner 
DN Allerød