Forsalg om råstofpolitik

DN lokalafdeling Allerød, Fredensborg, Hillerød opfordrer til at DN hurtigst muligt udarbejder en klar og slagkraftig råstofpolitik, der kan fungere som fundament for landsforeningens arbejde

Den voldsomt stigende efterspørgsel på råstoffer lægger et stort pres på naturen og miljøet. På den baggrund opfordrer vi til, at DN hurtigst muligt udarbejder en klar og slagkraftig råstofpolitik, der kan fungere som fundament for landsforeningens arbejde med at påvirke den fremtidige råstofgravning i naturgavnlig retning, og som samtidig kan fungere som værktøj i afdelingernes løbende indsats på råstofområdet.

En ændret og bæredygtig udnyttelse og efterfølgende muligheder for at omdanne de tømte grave til natur vil kræve en ændret lovgivning og en national plan, der pålægger regionerne et fælles ansvar for råstofindvinding, og ikke som i dag hvor den enkelte region selv er ansvarlig for levering af råstoffer til eget forbrug. Vi opfordrer derfor til, at Danmarks Naturfredningsforening tager initiativ og går forrest i arbejdet med at få en bæredygtig og naturgavnlig udnyttelse af råstofgravningen.