Læs mere om Allerøds naturområder og fredninger her.