Et muligt nyt byggeri i området nord for den eksisterende bebyggelse i Enghaven (Frugthaven, nord for Lillerød Landsby), vil på dramatisk vis ændre landskab og natur i området, samtidig med, at folks muligheder kraftigt forringes for at gå tur langs med de levende hegn til den fredede Børstingerød Mose, og opleve denne. Byggeriet vil stride imod kommunens slogan ’tæt på hinanden og tæt på naturen’.

Fornemmelsen af to byer, Lillerød og Hillerød, med åbent land imellem (uden gadelamper), vil efterhånden forsvinde, når dette fine landskabsrum forandres til rækkehuse eller ‘lind og Risør’ huse. Området er udpeget til grøn korridor’ til passage mellem St. Dyrehave og Børstingerød mose og Brødeskov for vildt, fugle, padder mm.

DN-Allerød har flere gange tidligere overfor Allerød Byråd påpeget de landskabelige kvaliteter i et af kommunens sidste store landskabsrum: De fredede stengærder, små marker indrammet af gærder med kirsebærtræer, levende hegn med et stort udvalg af hjemmehørende arter og et væld af fouragerende rovfugle fra de omkringliggende skove og fra den unikke, naturplejede Børstingerød Mose.

Området er et af få steder i den efterhånden udbyggede kommune, hvor et relativt intakt dyreliv, rådyr, ræv, hare, grævling, lækat, stadig findes.

Dertil kommer en meget fin cykel/gangsti i kanten af den fredede mose, fra Kollerød Å til Børstingerød med udkig til diverse små og større landskaber og først og fremmest, fred og ro. Hvor findes det ellers i kommunen?

DN har indsendt kritisk høringssvar til Borgmesterens Budgetoplæg

Alle DNs Høringssvar