Samarbejdsfora
Agenda 21— Den Grønne Guide
Dialogmøder med kommunens miljøafdeling
Naturparken Mølleåens venner
Repræsentantskabsmøder
Opgave udvalget om FN’s verdensmål 
Det grønne råd
Skovbrugerrådet
Skovnetværket
Foreningen Dæmpegårds Venner