Børstingerød Mose mellem Lillerød og Børstingerød er en spændende lokalitet for både insekter, fugle og planter. Engene syd for og øst for mosen er blevet slået med le af Allerød Kommune gennem mange år, således at krat af pil, hindbær og bjørneklo er blevet afløst af smukke blomsterenge med mange sjældne planter.

Sommernummeret 2005 af Dansk Botanisk Forenings medlemsblad URT var et temanummer om høslet af danske enge og høslets betydning for flora og fauna. I bladet omtales Børstingerød Mose som den lokalitetet i Danmark, der i dag har været under vedvarende pleje med høslet i længst tid! Og det har givet fantastiske resultater:

Især bemærkelsesværdig er den enorme bestand af den ualmindelige Gul Star på engene langs det gamle tipvognspor, der løber langs mosens østlige rand. Se i øvrig opslaget om gul star på siden om sjældne dyr og planter i Allerød.

I disse enge kan man også finde de to sjældne arter Loppe-Star og Seline samt Langakset Star, Forlænget Star, Tvebo Baldrian og Opret Hejre. I 1999 blev det første eksemplar af Maj-gøgeurt fundet af Vagn Rasmussen, Ny Hammersholt. Den var i 2003 blevet til ca. 10 planter. I 2005 talte Vagn Rasmussen 18 blomstrende planter, og i 2006 var antallet vokset til 31. 2007: antallet Maj-gøgeurter var øget til mindst 79, og antallet er støt vokset siden da.

Vi venter spændte på, at den næste art orkide findes i Børstingerød Mose....Ægbladet Fliglæbe...Skov-gøgelilje...Kødfarvet Gøgeurt....

I 2013 blev mosen så tilført en i Danmark enestående seværdighed, da en gruppe sommerfugleentusiaster fik tilladelse til at hente et antal individer af sommerfuglen Mørk pletvinge i Skåne. Genintroduktionen af sommerfuglen blev vellykket, og for første gang i flere årtier kunne den igen ses flagre rundt i Danmark.

Inde i mosens vådere dele findes andre seværdigheder: Butfinnet Mangeløv, Spæd Pindsvineknop, Rundbladet Soldug, Femradet Ulvefod (ikke genfundet siden 2002) og Rank Vinterkarse. I en tørvegrav ses en pæn bestand af Liden Nøkkerose, som kun har en håndfuld kendte voksesteder i Danmark. I mange af tørvegravene ses tætte bestande af Slank Blærerod, der er er smukt syn, når den blomstrer.

På Allerød Bibliotek og rådhuset fås en folder med kort og beskrivelse af mosen.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type DN.Departments.Website.Models.Components.FocalpointImageModel.