Årsmøde i DN Allerød

Årsmødet 2019 var en spændende og velbesøgt aften med en rigtig god stemning.

Marianne Engberg takkede for det gode samarbejde med kommunens forvaltning og byrådet, blandt andet omkring fredning af området nord for Bastrup sø. Borgmester Karsten Längerich fortalte om Allerød Kommunes initiativer til naturbeskyttelse, og Rune Engelbreth talte stærkt for vildere natur, fokus på større biodiversitet og ophør af skov- og landbrugsproduktion på vores fælles (statens) arealer. 

Runes bog Vildere vidder i dansk natur kan købes her

Næste årsmøde
2020: Dato ikke fastlagt.
Dagsorden, jf. vedtægter

Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.


Affaldsindsamling

Den årlige affaldsindsamling
Hvert år i foråret afholder DN affaldsindsamling på veje og arealer for frivillige der har lyst. 

Søndag den 31. marts 2018 var der affaldsindsamling tre steder i Allerød —  i Lynge, Lillerød og Blovstrød. Vejret var med os, solen skinnede fra en skyfri himmel og der blæste en kold vind, det var lige vejr til indsamling af skrald. 

Affaldsindsamling 2020
Dato er endu ikke fastlagt.

Læs mere om Affaldsindsamlinen 2019

Naturens dag

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. 

DN Allerød markerer som regel dagen med et arrangement. Turen i 2019 gik til Salamandersøen i Uggeløse skov.

Naturens dag 2020
Dato er endu ikke fastlagt.

Naturensdag.dk

 


Allerød på X og tværs

DN deltager i Allerød på kryds og tværs' — et arrangement drevet af ildsjæle fra forskellige dele af foreningslivet. Arrangementer henover ugen i næsten alle hjørner af kommunen skaber oplevelser og viser hvad forenings- og kulturlivet i Allerød kan tilbyde.

I 2019 inviterede DN på tur til 

Allerød på kryds og tværs 2020 
Dato er endu ikke fastlagt.

 

Æblets dag

Den 5. oktober 2019 blev æblets dag fejret med æblepresning på Skovennsvej foran biblioteket. 

Arrangement 2020
Dato er endu ikke fastlagt.