COVID19 information

Vi følger myndighedernes anbefalinger om forebyggelse af Corona. Det betyder at vi har udskudt eller aflyst nogle af vores planlagte arrangementer. Nye datoer kommer til at fremgå her på siden.


Årsmøde i DN Allerød udskydes til 2021

Årsmøde 2020 er udskudt til starten af det ny eår. 

Her vil formand for DN Allerød Marianne Engberg berette om lokalafdelingens arbejde i 2020, og hvilke opgaver der venter.

Endeligt program med oplægsholdere bliver annonceret i den lokale avis Allerød Nyt.

Dagsorden, jf. vedtægter. Efterfølgende er der for medlemmer valg til bestyrelsen.

Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.


Affaldsindsamling

Den årlige affaldsindsamling i Allerød

Affaldsindsamling i Allerød foregik i år den 19. september. Der var affaldsindsamling tre steder: Lynge, Lillerød og Blovstrød.

Vores affaldsindsamling er en del af DN's landsdækkende affaldsindsamling for frivillige. 

 

Naturens dag

Den 13. september 2020 markerede DN Allerød naturens dag med en velbesøgt tur til Mølleåen (Hestetang å) med omgivelser.

Turen vil foregik til fods langs kanten af Terkelskov til Hestetangvej og derfra til Klevad eng og mose gennem Nyvangskoven. 

Turleder: Kurt Borella

* * *

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. 

Naturensdag.dk

 


Aflyst: Flagermusetur

Flagermustur august 2020 er desværre aflyst på  grund af Covid19. Vi håber at kunne afholde flagermustur på et senere tidspunkt. 

* * *

Ved hjælp af ultralydsdetektorer opfanger vi de signaler, som flagermus sender. Alt efter hvilken frekvens flagermusen sender, kan vi bestemme, hvilke arter vi møder. Flagermusekspert Carsten Juel fortæller under turen om de forskellige flagermus.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Vi mødes på parkeringspladsen ved Allerød Sø for enden af Allerødvej. I tilfælde af regn aflyses turen. 

Skåne-tur udskydes til 2021

Bustur til Skåne2 er udskudt til 2021
DN og Norden følger myndighedernes anbefalinger og udskyder den fælles tur til Skåne. En ny dato forventes at ligge 2021, og vi vender tilbage så snart det ligger fast. 

Deltagere, der ønsker deres indbetaling tilbage kan kontakte os for tilbagebetaling. 


Aflyst: Bæredygtig Borgerdag

Bæredygtig Borgerdag er udskudt til 2021 på grund af Covid19.

* * *

Bæredygtig Borgerdag afholdes i forbindelse med Allerød Kommunes 50-års jubilæum i Centerhallen — med mange aktiviteter og underholdning. DN Allerød er til stede med en stand, hvor vi har aktiviteter specielt for børn og unge.

Aflyst: Æblets dag

Æblets dag 2020 aflyses pga. Covid19.

* * * 

Æblets dag med æblepresning på Skovensvej foran biblioteket.
Her kan man få presset egne æbler på en gammeldags presse. Medbring egne friske og vaskede æbler samt flasker til opbevaring af saften – og måske en kniv.

* * *
Æblepresningen er arrangeret i samarbejde med Vestre Hus Børnenaturcenter, Allerød Bibliotek og Den Grønne Guide.

 


Aflyst: Aktiv Fritid

På grund af Covid 19 er arrangementer i forbindelse med Aktiv Fritid desværre aflyst.

* * *

Allerød på kryds og tværs er et arrangement drevet af ildsjæle fra forskellige dele af foreningslivet. Arrangementer henover ugen skaber oplevelser og viser hvad forenings- og kulturlivet i Allerød kan tilbyde.